20170606_101521Reglement

I løpet av 2017 har det blitt jobbet aktivt med å utarbeide et felles reglement for alle Skeid konkurranser i Norge. Det offisielle Skeid-reglementet for de nasjonale rasene ble vedtatt i landslagene for de nasjonale hesterasene den 1. januar 2018.

Et slikt reglement skal sikre at deltakere møter de samme type forhold uavhengig av hvor de deltar i Skeid, og at registrering av egenskaper og konkurransegjennomføring blir så standardisert som mulig.

Helgelandsskeid ønsker å følge dette offisielle reglementet fra og med konkurransen i 2018 og håper at alle deltakere derfor tar seg tid til å gjøre seg kjent med reglene, som nærmere beskrevet på nettsiden hesteskeid.no

Det er kun Skeid arrangert etter dette reglementet som har lov til å kalle seg Skeid og arrangere Skeid konkurranser for de nasjonale rasene. Reglementet er imidlertid nytt for oss alle, og vi må tilpasse forrige års skjema og klasseinndeling slik at de stemmer med det offentlige. Vi ber om forståelse for at det kan være uklarheter nå i starten, og at det blir enkelte regler og øvelser som ikke blir «slik det alltid har vært».

Nytt av året for Helgelandskeid er følgende: sporer er ikke tillatt. Sikkerhetshjelm skal benyttes. Du rir med det utstyret som du og hesten er mest komfortabel med, men utstyret skal være tilpasset og ikke brukes på en slik måte at det gjør skade på hesten.

Sikkerhetskontroll

Fra offisielt regelverk har vi kopiert følgende informasjon om sikkerhetskontrollen:

Hesten skal være ren og skodd eller med velpleide høver. Alt utstyr skal være i god stand og korrekt tilpasset. Hesten skal ha hodelag og sal/sele av valgfri type, unntak er unge hester i leieklasse som kan leies i grime. Alle typer bitt er tillatt, men stangbitt skal ha hakekjede og nesereim. I lett klasse kan det kjøres med to- eller firehjuls vogn. Noen arrangementer kan kreve firehjulsvogn i vanskelig klasse av hensyn til bedømming av tekniske øvelser.

Rytteren/kusken skal ha på seg rent og hensiktsmessig tøy, samt sko med hel. Alle skal ri med hjelm, og i rideklassene er sikkerhetsvest påbudt for de under 18 år. Kusker under 18 år må kjøre med hjelm, men alle kusker oppfordres til å bruke hjelm. Kusker i Feilfri runde må ha hjelpekusk og kjøre med dobbelt sett tømmer. Medhjelper i kjøring skal være over 18 år.

Ansvarlig for sikkerhetskontroll skal gå over hesten og se etter synlige skader. Hesten skal ikke gis adgang til å stille til start dersom den har skader som er/kan være av dyrevelferdsmessig betydning. Under sikkerhetskontrollen skal leier/rytter/kusk eller medhjelper løfte et frambein for å vise at hestens ben kan løftes. Dommeren skal foreta en visuell inspeksjon av alle fire ben. Hestens håndterbarhet i sikkerhetskontrollen skal også vurderes av sikkerhetsansvarlig etter gjennomgått kontroll.

Håndterbarhet skal vurderes etter følgende skala:

A: Svært enkel å undersøke, ikke truende atferd mot kontrollør

B: Mellom A og C

C: Enkel å undersøke, men noe urolig

D: Mellom C og E

E: Lar seg undersøke, men trenger noe tid og kan vise mindre advarsler; lett prusting, tramping eller bukking

F: Mellom E og G

G: Lar seg til dels undersøke, men trenger lengre tid, viser tydelige advarsler (f.eks. tramper, pruster, legger ørene bakover) og kan gjøre små utfall mot objekt; forsøk på slag, spark, bitt

H: Mellom G og I

I: Lar seg ikke undersøke, og utøver aktivt angrep mot kontrollør; steiler, slår, sparker eller biter.