Løypebeskrivelse og øvelser for Helgelandsskeid 2019 er under utarbeiding.

Det vil bli noen nye øvelser i år. Enkelte er mer krevende. Vi ønsker å tilnærme oss det offisielle regelverket for skeidkonkurranser og vil derfor tilby en feilfri klasse og en lett klasse (flere øvelser). Likt som i fjor blir det både bevegelige hindringer, ukjent underlag og teknisk vanskelige hinder som krever presisjon og samarbeidsvilje fra hesten.

Med forbehold om mindre endringer er følgende øvelser planlagt til 2019:

Tømmekjøring
Lett klasse  10 øvelser Unghesten som egentlig ønsket feilfri klasse med færre skremmende hinder kan velge selv
Øvelse nr Navn øvelse Beskrivelse
1 Postkasse Kusk kjører så nært som mulig og henter post ut av en postkasse, før dette bringes til en mottakerstasjon lenger bort
2 Ballonger To påler med en klase ballonger på hver. Hest med kusk skal passere mellom ballongklasene som vaier i vinden
3 Gå over presenning (gul) Hesten skal gå over en presenning som ligger flatt på bakken
4 Presenning tak Presenning opphengt i fire høye påler som et tak som hesten skal passere under.
5 Vippe (gul) Vippehuske som hesten først skal gå opp, vippe og gå ned av uten å hoppe av underveis
6 Paller Vippehuske som hesten først skal gå opp, vippe og gå ned av uten å hoppe av underveis
7 Enkel U Det skal kjøres et spor formet som en U
8 Slalom kjegler m/tennisball Det skal kjøres et spor i slalom mellom kjegler som har en tennisball oppå seg. Faller ballen ned blir det minuspoeng.
9 Paraply En person på bakken slår opp en paraply mot hesten når den går forbi
10 Flyvende spøkelse Sekker med hode spent på en line med løpekatt slik at det flyr rett forbi hesten

 

Leiing og ridning
Feilfri klasse 8 øvelser
Øvelse nr Navn øvelse Beskrivelse
1 Postkasse Rytter skal bøye seg ned og hente post ut av en postkasse før dette bringes til en mottakerstasjon lenger bort
2 Ballonger To påler med en klase ballonger på hver. Hest og rytter skal passere mellom ballongklasene som vaier i vinden
3 Gå over presenning (gul) Hesten skal gå over en presenning som ligger flatt på bakken
4 Presenning tak Presenning opphengt i fire høye påler som et tak som hesten skal passere under.
5 Bildekk (gul) Hesten skal sette beina rett og finne veien gjennom et område med bildekk på bakken
6 Paller Palletrapp som hesten skal gå opp og ned av
7 Grind Grind, solid som skal åpnes passeres og lukkes fra hesteryggen, evt. Av leier
8 Paraply En person på bakken slår opp en paraply mot hesten når den går forbi

 

Ridning
Lett klasse 12 øvelser
1 Postkasse Rytter skal bøye seg ned og hente post ut av en postkasse før dette bringes til en mottakerstasjon lenger bort
2 Hopp granbar Hoppe over en haug med granbar
3 Ballonger To påler med en klase ballonger på hver. Hest og rytter skal passere mellom ballongklasene som vaier i vinden
4 Bildekk (gul) Hesten skal sette beina rett og finne veien gjennom et område med bildekk på bakken
5 Gå over presenning (gul) Hesten skal gå over en presenning som ligger flatt på bakken
6 Presenning tak Presenning opphengt i fire høye påler som et tak som hesten skal passere under.
7 Vippe (gul) Vippehuske som hesten først skal gå opp, vippe og gå ned av uten å hoppe av underveis
8 Paller Palletrapp som hesten skal gå opp og ned av
9 Grind Grind, solid som skal åpnes passeres og lukkes fra hesteryggen, evt. Av leier
10 Ridder Rytter skal bære et kosteskaft og ri fram mot en ring som henger ned. Fange ringen med kosteskaftet. Første forsøk i trav, andre forsøk i skritt
11 Paraply En person på bakken slår opp en paraply mot hesten når den går forbi
12 Flyvende spøkelse Sekker med hode spent på en line med løpekatt slik at det flyr rett forbi hesten

OBS! OBS! En ting er å planlegge, en annen ting er hva vi får til i praksis med hensyn til vær, vind og underlag. Det kan derfor skje endringer i øvelser, rekkefølgen av øvelser og lignende. Vi oppfordrer derfor alle deltakere om å møte på konkurransedagen med åpent sinn og godt humør 🙂 Dette blir bra!

 

 

Løypebeskrivelse for ridning Helgelandsskeid 2018

Helgelandsskeid vil tilpasse seg reglement slik som anbefalt i det offisielle reglementet. Du skal stille med hesten i sikkerhetskontroll før start.

Dette er oppdatert beskrivelse av øvelser og løypen for 2018.

Øvelse nr Øvelsens navn Beskrivelse Kategori
Start
Skogsløype i terrenget
1 Granbar Ekvipasjen skal passere over et felt med granbar på bakken Gul: øvelser med ukjent underlag
2 Presenning Ekvipasjen skal passere over en presenning Gul: øvelser med ukjent underlag
3 Dobbel U Bommer som ligger på bakken, passasje formet som en dobbel u Rosa: tekniske øvelser
4 Gate med flagrende elementer En gate/gang hvor det på ene siden henger klessnor med for eksempel ballonger, plaststrimler, plakat. På andre siden av gaten er det en sagflismarkering. Hesten skal gå rolig forbi elementene i gaten uten å trekke sideveis/vike og krysse sagflismarkeringen på andre siden av gaten. Oransje: bevegelige hinder
5 Hoppe over nedfelt tre Ekvipasjen skal hoppe over en bjørkebusk med greiner, som er lagt ned på bakken Blå: ikke bevegelige hinder
6 Portal med strimler som henger ned Ekvipasjen skal passere en portal der det henger ned bevegelige strimler Oransje: bevegelige hinder
7 Tønne med tennisball Tennisballen skal fraktes mellom to tønner fra hesteryggen Rosa: tekniske øvelser
8 Mikado hinder Bommer lagt i en surriabel på bakken, litt oppå hverandre. Hesten må løfte beina og gå gjennom hinderet Rosa: tekniske øvelser
9 Palle hinder Ekvipasjen skal passere over paller lagt på bakken. (Mellomrom i pallens overflate er tettet. Alt er skrudd skikkelig sammen.) Blå: ikke bevegelige hinder
10 Grind Grinden skal åpnes, passeres og lukkes fra hesteryggen Oransje: bevegelige hinder
11 Grøft Ekvipasjen skal passere over en grøft Blå: ikke bevegelige hinder
12 Bratt bakke opp og ned Trav eller galopp (valgfritt) opp bratt bakke. Holdt på toppen. Hesten skal stå i ro. Så skal den gå kontrollert ned bakken igjen Gul: øvelser med ukjent underlag
Mål
Dette er et foreløpig kart over løype og øvelser i ridning. Kartet mangler øvelse 2 som er presenning. Bruk tabell overfor som korrekt løypebeskrivelse. Det er totalt 12 øvelser i ridning 2018.
Dette er et bilde av dommerskjema for bedømming av øvelser i ridning 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av poengsystem etter nytt offisielt regelverk

Bev./statisk hindring Ukjent underlag Samarbeidsvilje Presisjon
0 = forsøker å flykte, avbryter øvelsen 0= vegrer å passere underlaget, avbryter øvelsen 0 = Uinteressert, stopper opp, fokuserer på annet, adlyder ikke håndterer etter gjentatte signaler 0 = ikke gjennomført, eller gjennomført på en så dårlig måte at det ikke gir grunnlag for vurdering
1 = som 2, men skvetter tydelig en eller flere ganger, rygger vekk eller øker tempo betydelig forbi hindring 1 = som 2, men skvetter tydelig en eller flere ganger, rygger vekk eller øker tempo betydelig ved passering 1 = som 0, men adlyder håndterer etter få signaler 1 = lav presisjon i gjennomføring, velter/skyver hindre, svært lite taktfast
2 = som 3, men forsøker i tillegg å øke avstand til objekt gjennom kroppsposisjon eller liten tempoøkning, kan rykke litt til, kan stoppe opp med vekt på bakbeina 2 = som 3, men forsøker i tillegg å øke avstand til ukjent underlag gjennom kroppsposisjon før gjennomføring; kan rykke litt til, kan stoppe opp med vekt på bakbeina 2 = ufokusert, lite flyt i bevegelsene, men adlyder signaler fra håndterer 2 = gjennomfører på en grei måte, kan skubbe borti hinder/kjegle, delvis taktfast gange
3 = senker tempo noe inn mot hindring, delvis nølende 3 = senker tempo noe inn mot underlaget, delvis nølende, men gjennomfører fint 3 = går framover ganske fokusert, evt noe reduksjon i tempo og lite behov for signaler fra håndterer 3 = gjennomfører på en god måte, med god presisjon, stort sett taktfast gange
4 = ingen tegn til å nøle og ingen tegn til flukt 4 = ingen tegn til å nøle, forserer underlaget kontrollert, i taktfast tempo 4 = går framover fokusert og målrettet uten reduksjon i tempo og uten behov for signaler fra håndterer 4 = gjennomfører med høy presisjon, nøyaktige, jevne og kontrollerte bevegelser

 

Vesla vinter Hest på tur vinter Sara og gulliver  
 
Vi ber om forståelse for at det kan bli endringer i detaljene rundt opplegget da alt ikke er helt klarlagt enda. De ulike dommerne og fagpersonene kan ha egne ønsker for hvordan ting skal gjøres og vi må bare rette oss etter det. Endelig informasjon vil bli gitt på selve arrangementsdagen. Det er lov å stoppe opp og spørre dommeren ved hvert hinder om du er usikker. Vi velger å ikke ha med tidtaking, da det kan medføre unødvendig hast gjennom øvelsene.