Dette er en beskrivelse av øvelsene fra 2017 og hvordan disse skulle bedømmes. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer til Helgelandsskeid 2018!

Nr. Øvelse Beskrivelse                             Egenskaper som bedømmes                                                         
1 Grind Stige av hesten Samarbeidsvilje.
2 Bekken Ri gjennom bekken Samarbeidsvilje, evnen til å balansere seg.
3 Bakke 1 Hesten forserer bakken, rytteren velger tempo Motorikk, balanse, temperament, samarbeidsvilje, sikkerhet
4 Bakke 2 Hesten forserer bakken, rytteren velger tempo Motorikk, balanse, temperament, samarbeidsvilje, sikkerhet
5 Under bru Hesten skal gå under brua Samarbeidsvilje vurderes
6 Over bekk/grøft Hesten skal gå over bekken/ grøfta Motorikk, balanse, temperament, samarbeidsvilje, sikkerhet
7 Oppsamling venteomåde før teknisk del. Her skal hesten avfinne seg med å vente, bevare roen, forholde seg til trafikk til og fra holdeplassen på en måte som ikke truer sikkerheten. Hestens temperament i form av å vente på tur, være håndterbar når andre hester kommer og forlater området.
Hestene skal plasseres med forsvarlig avstand
8 Grind Åpne grind, ri gjennom og lukke grinda mens du sitter på hesten (går ikke dette stiger du av hesten Hesten samarbeidsvilje vurderes
9 Trav Opp langs åkerkaten og til toppen og ned igjen i trav (hestens trav blir vurdert). Med tempovariasjon Trav og kvaliteten i gangarten i forhold til rase. Regelmessighet. Samarbeidsvilje, reaksjon på hjelpere. Framdrift og opprettholdelse av gangart i forhold til bruk av hjelpere.
10 Holdt 15 sek – hesten skal stoppe mykt og stå i ro 15 sekunder eller til annen kommando gis. Samarbeidsvilje skal ha hovedfokus.
11 Rygging i vinkel Rygge i L formasjon. Hesten skal byde fremover i rygginga. En svært krevende øvelse, som må avsluttes tidsnok. Rytterens påvirkning og hestens mulighet /vilje til samarbeid vurderes.
Noen få steg er nok.
12 Tønner-Kjetting Flytte en kjetting fra ene tønnen til den andre tønnen Hestens samarbeidsvilje bedømmes.
13 Tømmervelte, 2 stk hoppe Tømmerstokker ligger i en sirkel. Vi setter også opp et lavt krysshinder. Rytteren velger riktig avstand i riktig gangart. Dersom rytteren ønsker kan hesten forsere krysshinderet. Hesten løser oppgaven på en positiv/uvillig måte. Vurdere teknikk/motorikk.
14 Berøringshinder
15 Forsering av presennings Hestens samarbeidsvilje bedømmes.
tunell
16 Forsering av presenning Hestens samarbeidsvilje bedømmes.
17 Serpentiner Trav på bøyd spor Balanse, samarbeidsvilje, fremdrift, opprettholdelse av et jevnt tempo i forhold til bruk av hjelpere. Samarbeidsvije hovedfokus.
18 Uønsket atferd for rasen: Hva: Sett kryss.

 

Vesla vinter Hest på tur vinter Sara og gulliver  

Kjørekonkuranse

I år ønsker vi også å tilby mulighet for kjørekonkurranse. Vi har ikke enda helt klart for oss hvordan elementene blir men vi henter mye fra brukshestkjøring. Vi legger ut mer informasjon om hindringene i kjøreklassen så snart vi har de klare.   
 
Skeid mønstring, bedømming (ridning eller leiing) (tidligere kalt rideklasse og eksteriørbedømming)
Vi ønsker å arrangere en visning av hesten i pausen før premieutdeling. Dette vil også være kun for de særnorske rasene. De som kan ri hesten sin blir bedt om å komme inn og ri på en volte og på 8 tall i de ulike gangarter mens hestens bevegelser med mer, kommenteres over speakeranlegget. De som har unghester eller kjørehester vil også inviteres til en slik visning, i egen gruppe. Alle skal få være med! Denne visningen koster ikke noe ekstra. En får ikke noe skrifylig bedømming men kommentarer over speakeranlegget.
Vi ber om forståelse for at det kan bli endringer i detaljene rundt opplegget da alt ikke er helt klarlagt enda. De ulike dommerne og fagpersonene kan ha egne ønsker for hvordan ting skal gjøres og vi må bare rette oss etter det. Endelig informasjon vil bli gitt på selve arrangementsdagen.
Det vil bli loddsalg på programmet, premien er en bålpanne, stekepanne og et vaffeljern for bruk på bålet av topp kvalitet. Ta med penger, det er også betalingsterminal tilgjengelig på stedet.