Løypebeskrivelse for ridning Helgelandsskeid 2018

Helgelandsskeid vil tilpasse seg reglement slik som anbefalt i det offisielle reglementet. Du skal stille med hesten i sikkerhetskontroll før start.

Dette er oppdatert beskrivelse av øvelser og løypen for 2018.

Øvelse nr Øvelsens navn Beskrivelse Kategori
Start
Skogsløype i terrenget
1 Granbar Ekvipasjen skal passere over et felt med granbar på bakken Gul: øvelser med ukjent underlag
2 Presenning Ekvipasjen skal passere over en presenning Gul: øvelser med ukjent underlag
3 Dobbel U Bommer som ligger på bakken, passasje formet som en dobbel u Rosa: tekniske øvelser
4 Gate med flagrende elementer En gate/gang hvor det på ene siden henger klessnor med for eksempel ballonger, plaststrimler, plakat. På andre siden av gaten er det en sagflismarkering. Hesten skal gå rolig forbi elementene i gaten uten å trekke sideveis/vike og krysse sagflismarkeringen på andre siden av gaten. Oransje: bevegelige hinder
5 Hoppe over nedfelt tre Ekvipasjen skal hoppe over en bjørkebusk med greiner, som er lagt ned på bakken Blå: ikke bevegelige hinder
6 Portal med strimler som henger ned Ekvipasjen skal passere en portal der det henger ned bevegelige strimler Oransje: bevegelige hinder
7 Tønne med tennisball Tennisballen skal fraktes mellom to tønner fra hesteryggen Rosa: tekniske øvelser
8 Mikado hinder Bommer lagt i en surriabel på bakken, litt oppå hverandre. Hesten må løfte beina og gå gjennom hinderet Rosa: tekniske øvelser
9 Palle hinder Ekvipasjen skal passere over paller lagt på bakken. (Mellomrom i pallens overflate er tettet. Alt er skrudd skikkelig sammen.) Blå: ikke bevegelige hinder
10 Grind Grinden skal åpnes, passeres og lukkes fra hesteryggen Oransje: bevegelige hinder
11 Grøft Ekvipasjen skal passere over en grøft Blå: ikke bevegelige hinder
12 Bratt bakke opp og ned Trav eller galopp (valgfritt) opp bratt bakke. Holdt på toppen. Hesten skal stå i ro. Så skal den gå kontrollert ned bakken igjen Gul: øvelser med ukjent underlag
Mål
Dette er et foreløpig kart over løype og øvelser i ridning. Kartet mangler øvelse 2 som er presenning. Bruk tabell overfor som korrekt løypebeskrivelse. Det er totalt 12 øvelser i ridning.
Dette er et bilde av dommerskjema for bedømming av øvelser i ridning 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av poengsystem etter nytt offisielt regelverk

Bev./statisk hindring Ukjent underlag Samarbeidsvilje Presisjon
0 = forsøker å flykte, avbryter øvelsen 0= vegrer å passere underlaget, avbryter øvelsen 0 = Uinteressert, stopper opp, fokuserer på annet, adlyder ikke håndterer etter gjentatte signaler 0 = ikke gjennomført, eller gjennomført på en så dårlig måte at det ikke gir grunnlag for vurdering
1 = som 2, men skvetter tydelig en eller flere ganger, rygger vekk eller øker tempo betydelig forbi hindring 1 = som 2, men skvetter tydelig en eller flere ganger, rygger vekk eller øker tempo betydelig ved passering 1 = som 0, men adlyder håndterer etter få signaler 1 = lav presisjon i gjennomføring, velter/skyver hindre, svært lite taktfast
2 = som 3, men forsøker i tillegg å øke avstand til objekt gjennom kroppsposisjon eller liten tempoøkning, kan rykke litt til, kan stoppe opp med vekt på bakbeina 2 = som 3, men forsøker i tillegg å øke avstand til ukjent underlag gjennom kroppsposisjon før gjennomføring; kan rykke litt til, kan stoppe opp med vekt på bakbeina 2 = ufokusert, lite flyt i bevegelsene, men adlyder signaler fra håndterer 2 = gjennomfører på en grei måte, kan skubbe borti hinder/kjegle, delvis taktfast gange
3 = senker tempo noe inn mot hindring, delvis nølende 3 = senker tempo noe inn mot underlaget, delvis nølende, men gjennomfører fint 3 = går framover ganske fokusert, evt noe reduksjon i tempo og lite behov for signaler fra håndterer 3 = gjennomfører på en god måte, med god presisjon, stort sett taktfast gange
4 = ingen tegn til å nøle og ingen tegn til flukt 4 = ingen tegn til å nøle, forserer underlaget kontrollert, i taktfast tempo 4 = går framover fokusert og målrettet uten reduksjon i tempo og uten behov for signaler fra håndterer 4 = gjennomfører med høy presisjon, nøyaktige, jevne og kontrollerte bevegelser

Ved fall i ridning straffes ekvipasjen med 30 minuspoeng.

Vesla vinter Hest på tur vinter Sara og gulliver  

Kjøring og tømmekjøring

Det vil også i år bli laget en egen løype for kjøring. Det er ikke enda helt klart for oss hvordan elementene blir men vi henter mye fra brukshestkjøring.   
 
Vi ber om forståelse for at det kan bli endringer i detaljene rundt opplegget da alt ikke er helt klarlagt enda. De ulike dommerne og fagpersonene kan ha egne ønsker for hvordan ting skal gjøres og vi må bare rette oss etter det. Endelig informasjon vil bli gitt på selve arrangementsdagen. Det er lov å stoppe opp og spørre dommeren ved hvert hinder om du er usikker. Vi velger å ikke ha med tidtaking, da det kan medføre unødvendig hast gjennom øvelsene.