Arrangementet planlegges og drives fram av aktivitetsgruppa i lokallaget for nordlandshest/lyngshest på Helgeland. Dette skjer i samarbeid med Hemnes og Rana dølahestlag og fjordhestlaget på Helgeland.

Påmelding til Helgelandsskeid skjer til grete.meisfjord@hotmail.com

Hestens eier eller rytter som deltar bør være innmeldt i lokalt raselag.

For N/L hest gjelder følgende:

Innmelding i lokallaget for nordlandshest/lyngshest på Helgeland skjer ved å betale 400 kr til kontonr. 4530.10.08604.

Medlemskapet gir deg rett på:

  • Hingstekatalogen
  • Tre utgaver av Rimfakse, – medlemsbladet
  • Deltakelse på Helgelandsskeid og andre arrangementer i lagets regi
  • Innbydelse til lærerike medlemsmøter, turer og kurs i lagets regi

Ved betaling:
Husk å få med navn, adresse og at det gjelder «Medlemsskap i lokallaget for Nordlandshest/Lyngshest 2017». Vår kasserer ønsker gjerne ditt navn, ditt telefonnummer og din epostadresse til vårt medlemsregister. Send derfor en melding til Anette Lundin på e-post: lundin.olavika@gmail.com samtidig som du melder deg inn i laget.

Velkommen skal du være!

 

For Fjordhest finnes mer info om innmelding her.
For spørsmål kontakt: Vilja Forseng Flatås, Osli, 8672 Elsfjord
tlf.: 915 43 635

For Dølahest gjelder dette:

Betal inn kr 500,- til konto 2095.19.84222. Merk betalingen med ditt navn og hva det gjelder. Skriv samtidig at du ønsker å være tilknyttet Hemnes og Rana Dølahestlag. Ta eventuelt kontakt med Bente Lilleengen på bente.lilleengen@nhest.no eller Marit Andal, maritandal@gmail.com, tlf. 97519986.

 

luna og sara

Lokallaget for N/L hest på Helgeland har som formål å samle interesserte brukere av hesterasen nordlandshest/lyngshest på Helgeland.
Se detaljer for innmelding og betaling overfor.

Årsmøtet i laget 2017 ble avholdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 18. februar 2017. Det var godt oppmøte og etter valg ble styret slik:

Leder: Lena Steinslett
Nest leder: Per Edvin Heimstad
Kasserer: Anette Lundin
Styremedlem: Lise Aanensen
Styremedlem: Jørgen Borgan

Vara Magnar Perjord
Vara Grete Jørgensen
Vara Siri flaat
Vara Frank Saus

Husk å få Lokallaget for nordlandshest/lyngshest som mottaker av din grasrotandel hos Norsk Tipping! Vi er registrert hos din lokale kommisjonær. Du kan også sende en sms med kodeord grasrotandelen og lagets organisasjonsnummer 915923003 til tlfnr 2020 og vips så er det gjort!

grasrotandel nl hest helgeland

Hvis alle dagens ca 40 medlemmer bidrar selv og verver en eller to ekstra til å gi sin grasrotandel til oss, vil dette være en god pott penger som laget kan bruke til avlsfremmende tiltak. Styret har diskutert å gi en pengepremie til alle medlemmer av lokallaget vårt som stiller med unghest (opp til 3 år gammel) av vår rase på Helgelandsskeid. Din innsats som verver til grasrotandelen vil derfor komme deg som medlem direkte til gode!